Vuxna internationellt adopterade är den första föreningen för svenskspråkiga internationellt adopterade i Finland grundades i juni 2009.

Föreningen vill påverka inställningen till, och öka kunskapen om adoption och samla vuxna internationellt adopterade för att utbyta erfarenheter och kunskaper om att vara adopterad.

Föreningen är politisk och religiös obunden. En motsvarande förening för finskspråkiga internationellt adopterade har också grundats.

Internationell adoption har varit möjlig i Finland sedan början av 1970-talet.

Idag räknar man med över 3500 adopterade.

Drygt 600 är i vuxen ålder.